Kære hesteejer!

Ved optagelse på Brøderup Efterskole har du udtrykt ønske om at medbringe din hest. Du bedes derfor udfylde en blanket som findes på linket nederst I dette brev. Blanketten skal være retur til skolen senest den 1. Maj 2017, således at vi nærmere kan planlægge det videre forløb med opstaldning. Såfremt vi ikke hører fra dig inden 1. Maj 2017, vil hestepladsen overgå til en anden elev uden yderligere henvendelse.

Opstaldning:

Din hest vil blive opstaldet i en stor lys boks i skolens ”Stakladestald” eller udendørs i vores ”Verandastald”.

Foldmuligheder:

Der vil være mulighed for at benytte skolens græsfolde i græsnings- sæsonen og vinterfolde i den resterende periode.

Privathestene ankommer søndag den 13. august

Du kan først medbringe din hest fra søndag den 13. august 2017, idet de første dage vil være så travle – både for dig og for os – at du næppe vil kunne finde den fornødne tid til at passe din hest.

Betingelserne for opstaldning af hest er følgende:

 • At hesten er så tilpas rolig og omgængelig, at den er egnet til undervisningsbrug og at den kan håndteres på betryggende bevis fra jorden.
 • At hesten er behørigt forsikret, og at hesten og udstyr ligeledes er forsikret mod tyveri, brand og hærværk.
 • Søndag den 13. august 2017 mellem kl. 15-17 vil der være et obligatorisk omkostningsfrit dyrlægetjek ved skolens faste dyrlæge fra Evidensia Faxe Dyrehospital. Der skal fremvises gyldig vaccinationsattest for vaccination mod hesteinfluenza.
 • At man er indforstået med at heste, der har vist sig at være uegnede til undervisningsbrug og almindelig omgang/håndtering ikke fortsat vil kunne være opstaldet på skolen. Det samme er tilfældet, hvis ejeren ikke kan efterleve de nævnte betingelser og regler, der gælder for hest og rytter på skolen.
 • Ved pasning af dyreholdet på skolen vil elever, der har valgt ridning samt hesteejere deltage i en staldturnus, der også vil omfatte pasning og opsyn af skolens heste i et antal weekender/perioder fordelt hen over skoleåret. Endvidere forventes det at hesteejere, i weekender/perioder hvor hesten ikke hjemtages, har rørt deres heste på betryggende vis – og på tilsvarende måde søndag aften inden kl. 22.00.
 • Hesten opstaldes for ejers regning og risiko i enhver henseende.
 • Skolen påtager sig ikke ansvaret for eventuel sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under brug, opstaldning og pasning.
 • Samlet orienteringsmøde for elever og forældre til “hesteejere” vil finde sted på selve åbningsdagen 9 august 2017 kl. 15.30 i ”Foredragssalen” på Brøderup Efterskole.
 • Dyrlæge, ormekur behandling, gødningsprøver og smed er for egen regning.

Betingelser som hestens ejer må stå inde for:

At man som ejer medtager:

 • Staldgrime + træktov
 • Strigler
 • Trense
 • Sadel med tilbehør
 • Stalddækken

Disse personlige effekter skal forinden være tydeligt mærket.

Der skal medbringes en, helst ikke for stor, aflåselig kasse til privat ekstra-udstyr, indeholdende dækken, strigler og medikamenter, som man selv er fortrolig med samt en lås.

Medbringes til personligt brug:

 • Hjelm (godkendt type)
 • Støvler
 • Ride udstyr
 • Staldtøj
 • Sikkerhedssko/støvle til staldarbejde
 • Sikkerhedsvest til springning og turridning.

Betaling for foder og opstaldning udgør for 2017/18: 11 rater á 1.750,00 kr.

Dette beløb er fastsat under forudsætning af, at hesten hjemtages i juleferien.

Pladsen kan opsiges til den første i måneden med en måneds varsel, de staldtjanser som er uddelt fra årets start fastholdes, selvom hesten er hjemtaget.

 

Med venlig hilsen og på godt gensyn til hest og rytter:

Kasper Luffe
Forstander

John Hvalsøe Saul (tlf. 20234365)
Daglig leder og underviser

Indsend dine hesteoplysninger