Kære hesteejer

Ved optagelse på Brøderup Efterskole har du udtrykt ønske om at medbringe din hest. Du bedes derfor udfylde den blanket, som findes på linket nederst I dette brev. Blanketten skal være retur til skolen senest den 16. April 2018 således, at vi nærmere kan planlægge det videre forløb med opstaldning. Såfremt vi ikke hører fra dig inden denne frist, vil hestepladsen overgå til en anden elev uden yderligere henvendelse.

Opstaldning: Din hest vil blive opstaldet i en stor lys boks i skolens ”Staklade” eller udendørs i vores ”Verandastald”.

Foldmuligheder: Der vil være mulighed for at benytte skolens 2 store græsfolde og 4 små vinterfolde.

Du kan først medbringe din hest fra søndag den 19. august 2018, idet de første dage vil være så travle – både for dig og os – at du næppe vil kunne finde den fornødne tid til at passe din hest.

 

Betingelserne for opstaldning af hest er følgende:

 

 • At hesten er så tilpas rolig og omgængelig, at den er egnet til undervisningsbrug, og den kan håndteres på betryggende bevis fra jorden.
 • At hesten er behørigt forsikret, og hesten og udstyr ligeledes er forsikret mod tyveri, brand og hærværk.
 • Søndag den 19. august 2018 mellem kl. 15-17 vil der være et obligatorisk, omkostningsfrit dyrlægetjek ved skolens faste dyrlæge fra Evidensia Faxe Dyrehospital. Der skal fremvises gyldig vaccinationsattest for vaccination mod hesteinfluenza.
 • At man er indforstået med, at heste, der har vist sig at være uegnede til undervisningsbrug og almindelig omgang/håndtering, ikke fortsat vil kunne være opstaldet på skolen. Det samme er tilfældet, hvis ejeren ikke kan indordne sig under de nævnte betingelser og regler, der gælder for hest og rytter på skolen.
 • Ved pasning af dyreholdet på skolen vil elever, der har valgt ridning samt hesteejere deltage i en staldturnus, der også vil omfatte pasning og opsyn i et antal weekender/perioder fordelt hen over skoleåret. Endvidere forventes det, at hesteejere i weekender/perioder, hvor hesten ikke hjemtages, har rørt deres heste på betryggende vis – og på tilsvarende måde søndag aften inden kl. 22.00.
 • Hesten opstaldes for ejers regning og risiko i enhver henseende.
 • Skolen påtager sig ikke ansvaret for eventuel sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under opstaldning og pasning.
 • Samlet orienteringsmøde for elever og forældre til “hesteejere” vil finde sted på selve åbningsdagen 12. august 2018 kl. 15.30 på Brøderup Efterskole.
 • Dyrlæge, ormekur behandling, gødningsprøver og smed er for egen regning.

 

Betingelser som hestens ejer må stå inde for:

 

At man som ejer medtager:

 • Staldgrime + træktov.
 • Strigler
 • Trense
 • Sadel med tilbehør.
 • Stalddækken.

Disse personlige effekter skal forinden være tydeligt mærket.

 

 • Der skal medbringes en, helst ikke for stor, aflåselig kasse til privat ekstra-udstyr, indeholdende dækken, strigler og medikamenter, som man selv er fortrolig med samt en lås.

 

Medbringes til personligt brug:

 • Hjelm (godkendt type).
 • Støvler.
 • Rideudstyr
 • Staldtøj.
 • Sikkerhedssko/støvle til staldarbejde.
 • Sikkerhedsvest til springning og turridning.

 

Betaling 2018/19 for foder og opstaldning falder i 11 rater, der hver udgør 1.850,00 kr.

 

Pladsen kan opsiges til den første i måneden med en måneds varsel, de staldtjanser, som er uddelt fra årets start, fastholdes, selvom hesten er hjemtaget.

Dette beløb er fastsat under forudsætning af, at hesten hjemtages i juleferien.

 

 

Med venlig hilsen og på godt gensyn til hest og rytter:

 

Kasper Luffe                             John Hvalsøe Saul (tlf. 20234365)

Forstander                                Daglig leder og underviser

 

NB.

Skulle der være spørgsmål vedr. ovenstående, er man velkommen til at kontakte ridelærer John Hvalsøe Saul på tlf. 20 23 43 65.

Indsend oplysninger om din hest