Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen, herunder dens økonomi, og varetager i øvrigt skolens anliggender i overensstemmelse med disse vedtægter.
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at reglerne i love, bekendtgørelser m.v. overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen og undervisningsministeren.
Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.


Formand
Bestyrelsen 06Philip Green
Fjordtoften 11
4700 Næstved
Tlf. 21 62 30 40
philipgreen@stofanet.dk

Næstformand
Bestyrelsen 05Morten Lund Wilhelmsen
Søvangen 49
2635 Ishøj
Tlf. 23 28 87 50

Sekretær
Bestyrelsen 07Lars Jørgensen
Blåbærvej 2
4690 Haslev
Tlf. 22 62 76 73

Bestyrelsen 09Jesper Villadsen
Bydammen 20
4735 Mern

Susanne Vejlby Hansen
Kærvænget 2
2750 Ballerup
Tlf: 30 75 80 61

Jesper Juhl
Uglevej 3. 1. tv
2400 København NV
Tlf: 42 66 90 05

Bestyrelsen 03Susanne Bille Jensen
Rubinvænget 5
4780 Stege
Tlf. 61 56 15 21

Bestyrelsen 04Finn Skov Mortensen
Kaløgråvej 13
4990 Sakskøbing
Tlf. 40 34 15 16

Bestyrelsen 01Maiken Vildgaard Hansen
Søllerødgade 47 3 th
2200 Kbh N
Tlf. 22 48 04 67


Suppleant
Morten Engel Svan
Sundvej 10 2. tv.
2900 Hellerup

Christina Haufort
Hammer Bakker 4
Hammer
4700 Næstved