Vedtægter for Brøderup Efterskole

Værdigrundlag

Årsplaner
Årsplan for 2018/19
Årsplan for 2019/20
Årsplan for 2020/21

Indholdsplan 1920
Sikkerhedsaftaler for Brøderup Efterskole
Sikkerhedsinstruks for sejlads med havkajak kajakpolo og kano

Studerende
Uddannelsesplan for lærerstuderende

Rygning
Skolen er røgfri.

Evalueringer og nøgletal
Resultater, handlingsplaner og statistikker findes her
Karaktergennemsnit

Årsrapport
Årsrapport for Brøderup Efterskole 2019

Fritagelse fra prøveafholdelse
Skolen tilbyder 10. klasse med obligatorisk fp10 prøve.
Skolen tilbyder ikke fp9 prøver.
Skolen tilbyder ikke forløb med fritagelse fra prøveafholdelse.

Særligt undervisningstilbud
Skolen tilbyder ikke forløb med særligt undervisningstilbud.

Inklusionstilbud
Skolen tilbyder ikke forløb med inklusionstilbud