Klik for at læse vores værdifolder.

Værdigrundlag
Vi tror på, at det grundtvigske menneskesyn – med ligeværdighed for såvel håndens som åndens arbejde – kan danne grundlag for en almendannende, folkelig skole, hvor såvel livsoplysning som god faglig undervisning er med til at udvikle det hele menneske. Skolen skal danne grundlag for et åbent og forpligtigende fællesskab, der bygger på tillid og gensidig respekt, – et fællesskab, hvor der føres en ligeværdig samtale til gavn for det daglige samvær.

Brøderup Efterskole giver unge muligheden for at udvikle sig sammen med andre gennem den viden og de fælles oplevelser, man får ved undervisning, samvær og praktisk arbejde.
Brøderups omgivelser udviser en indre ro, hvor dagligdagen er præget af kærlighed og rummelighed. Skolens formål er, indenfor rammerne af gældende regler, at drive efterskole efter tidens krav.

Grundtvigs skoletanker
Brøderup Efterskole er en skole der sætter friheden og lysten i højsædet. Den der lærer frivilligt og af lyst, lærer meget hurtigere og bedre end den der tvinges til det. Udtrykt med Grundtvigs egne ord, hvor han siger: ”Mennesket er ingen abekat, bestemt til at efterabe andre dyr”.

Vi sigter på at ungdommen af egen fri vilje skal tilegne sig det, alle ansvarlige og åndeligt levende personer skal vide, og at vi derigennem kan fremelske frie ånder og demokratiske samfundsborgere i et frit folk