Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen, herunder dens økonomi, og varetager i øvrigt skolens anliggender i overensstemmelse med disse vedtægter.
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at reglerne i love, bekendtgørelser m.v. overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen og undervisningsministeren.
Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.


Formand
Bestyrelsen 06Philip Green
Fjordtoften 11
4700 Næstved
Tlf. 21 62 30 40
philipgreen@stofanet.dk

Næstformand
Bestyrelsen 05Morten Lund Wilhelmsen
Weidekampsgade 15, 2. Th.
2300 København S
Tlf. 23 28 87 50

Sekretær
Bestyrelsen 07Lars Jørgensen
Blåbærvej 2
4690 Haslev
Tlf. 22 62 76 73

Bestyrelsen 09Jesper Villadsen
Alstrup Skovvej 1
4840 Nørre Alslev

Susanne Vejlby Hansen
Kærvænget 2
2750 Ballerup
Tlf: 30 75 80 61

Jesper Juhl
Uglevej 3. 1. tv
2400 København NV
Tlf: 42 66 90 05

Bestyrelsen 03Susanne Bille Jensen
Rubinvænget 5
4780 Stege
Tlf. 61 56 15 21

Bestyrelsen 04Finn Skov Mortensen
Kaløgråvej 13
4990 Sakskøbing
Tlf. 40 34 15 16

Bestyrelsen 01Maiken Vildgaard Hansen
Jørgensmindevej 13
4793 Bogø By
Tlf. 22 48 04 67


Suppleant
Morten Engel Svan
Sundvej 10 2. tv.
2900 Hellerup

Christina Haufort
Hammer Bakker 4
Hammer
4700 Næstved