Skolen 26

Enhver myndig person, der interesserer sig for skolens virke, kan blive medlem af skolekredsen. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen, både af den bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Efter 7 års medlemskab af elevforeningen kan skolens tidligere elever optages i skolekredsen hvis de ønsker det.
Medlemmer betaler et årligt kontingent der fastsættes af generalforsamlingen.